Odensehuis de Linde Delft

Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie én voor mantelzorgers, familie, vrienden en geïnteresseerde stadsgenoten. Je kunt binnenlopen voor een praatje, een kop koffie of thee en een lekkere lunch of deelnemen aan een activiteit. Door middel van (ervarings) deskundigheid in huis kunnen de mensen ook informatie en advies inwinnen over dementie en hoe er mee om te gaan.

Wat er in het Odensehuis gebeurt is afhankelijk van de deelnemers en vrijwilligers die er zijn. Er zijn vijf vaste activiteiten:

 • De bijeenkomst voor mensen met beginnende dementie: “Tussen talent en haperende hersenen”
 • De bijeenkomst voor naasten van mensen met dementie: “Het Dementiekompas”
 • De digitale ondersteuning voor alle senioren die daar behoefte aan hebben
 • De filmmiddag voor alle senioren die daar behoefte aan hebben en de maandelijkse gezamenlijke lunch.
 • De lunch organiseren de deelnemers samen met de vrijwilligers; van boodschappen doen tot afwassen.
 • Andere activiteiten worden door de deelnemers en vrijwilligers bedacht en georganiseerd, met een extra handje hulp van de coördinator. Vorm en inhoud hangen af van de deelnemers en de vrijwilligers, maar er is altijd ruimte voor wandelingen, kunst en cultuur en creativiteit.

Meer informatie

 

Wat zoekt de locatie?

Opzetten van uitjes

Het Odensehuis probeert geregeld uitstapjes te organiseren voor de mensen die langskomen. De deelnemer(s) van T4YF kunnen helpen bij het organiseren van deze uitstapjes. Hierbij kun je denken aan het organiseren van een uitstapje naar het strand, musea, Delftse Hout, Abtswoude, de kinderboerderij of het organiseren van een wandeling samen met de deelnemers. De T4YF deelnemer kan ook zelf een uitstapje bedenken en krijgt hier vrijheid in. De deelnemer regelt het uitstapje van begin tot eind en doet dit in samenspraak met Anita en naar behoefte van de deelnemers van het Odensehuis.

Ondersteuning op locatie

Het Odensehuis organiseert op locatie ook activiteiten, zoals de koffieochtenden en de vijf maandelijkse vaste activiteiten/bijeenkomsten. Afhankelijk waar er hulp nodig is kan de T4YF-deelnemer ondersteunen in de werkzaamheden die hierbij behoren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een luisterend oor voor de mensen die langskomen of het inschenken van de koffie of het klaarzetten van een ruimte voor een activiteit.

 

Skills

 • Empatisch vermogen
 • Luisteren
 • Communicatie vaardigheden
 • Organiseren
 • Sociale vaardigheden
 • Pro-activiteit

 

Aantal uren per week

 • Eén persoon voor 12 uur voor de koffieochtenden
 • Eén of twee personen voor 10 uur per maand = gemiddeld 4 uur per week.

Maximum aantal deelnemers:

Drie, maar dit kan ook één persoon zijn die alle koffieochtenden beschikbaar is en per week 4 uur extra inzetbaar is voor de drie maandelijkse activiteiten

Minimum leeftijd: 18 jaar

 

Terug naar overzicht

 

OVER T4YF

WAT WIL JIJ BEREIKEN MET TIME 4 YOUR FUTURE?

Doe jij mee aan Time 4 Your Future, dan doe je iets goeds voor een ander én voor jezelf. Of je nu meedoet om de regie over je toekomst te pakken, je netwerk te vergroten of omdat je gewoon graag iets doet voor een ander. Jouw inzet en energie heeft een positieve impact. Schrijf je daarom snel in!

MEEDOEN MET T4YF