TOV Wonen

De achtergrondgedachte van TOV (Thuis Onder Vrienden) Wonen is inclusie. Bewoners zo veel mogelijk als volwaardig burger laten deelnemen aan het gewone dagelijkse leven: wonen en werken midden in de samenleving, mét de support die ze daarbij nodig hebben.

 

De tien bewoners van TOV hebben een (lichte) verstandelijke beperking (bijvoorbeeld syndroom van down, autisme). De jongste bewoner is 19 en de oudste bewoner is momenteel 37 jaar. Ze zijn redelijk zelfstandig door opvoeding en opleiding, hebben werk en andere activiteiten buitenshuis en een eigen sociaal netwerk. TOV is opgericht door ouders en is een ouderinitiatief, met een professioneel team van begeleiders. Ook zijn er steeds meer vrijwilligers die helpen met eten koken, spelletjes doen, wandelen enzovoort.

Meer informatie TOV

 

Wat zoekt de locatie?

1. We zouden bewoners graag een steuntje in de rug willen geven om met elkaar leuke dingen te doen. We denken aan het organiseren van activiteiten in wisselende samenstelling & kleine groepen (2-4 bewoners) te bepalen met de bewoners zelf. Qua activiteiten kun je denken aan:

 • shoppen, spelletjes, wandelen, sporten, fietsen, terrasje, theater, concert, bios, samen eten, kroegje/restaurant, voetbal/sport wedstrijd enz.
 • vooral op de vrijdagavond en in het weekend

2. We hebben nu twee keer een thema week rondom de vakantieperiodes georganiseerd. Een themaweek Frankrijk en Afrika. Het is een mix van leerzaam en leuk. In februari willen we weer een themaweek organiseren, liefst met T4YF-deelnemers en met grotere inbreng van de bewoners.

 

 

Skills

 • Samenwerken (eventueel met een mede T4YF-deelnemer, ouders en begeleiding)
 • Coachen (dat bewoners samen iets gaan ondernemen)
 • Pro activiteit:
  o Initiatiefrijk (komt waar nodig met ideeën voor leuke dingen)
  o Stimuleert ideeën vanuit bewoners en legt de verantwoordelijkheid om uit te voeren zoveel mogelijk bij de bewoners (handjes op de rug..)
 • Communicatieve vaardigheden:
  o Communiceren met geduld
  o Luisteren
  o Gedrag (leren) lezen (eenvoudige vragen stellen die bewoners helpen om actie te ondernemen)

 

 

Aantal uren per week

Opdracht 1:  8 uur per week
Opdracht 2: Tijdsverdeling is afhankelijk van wat er allemaal moet gebeuren in de voorbereiding van de themaweek in februari

Minimum leeftijd

21 jaar

Overige opmerkingen

VOG is verplicht. TOV stuurt een link voor een gratis VOG aanvraag.

 

Terug naar overzicht

 

OVER T4YF

WAT WIL JIJ BEREIKEN MET TIME 4 YOUR FUTURE?

Doe jij mee aan Time 4 Your Future, dan doe je iets goeds voor een ander én voor jezelf. Of je nu meedoet om de regie over je toekomst te pakken, je netwerk te vergroten of omdat je gewoon graag iets doet voor een ander. Jouw inzet en energie heeft een positieve impact. Schrijf je daarom snel in!

MEEDOEN MET T4YF